Müşteri Hizmetleri 0850 252 04 04

Sağlık Turizmi
Demir Sağlık Komplikasyon Sigortası

Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası, Türkiye’ye sağlık turizmi amaçlı gelen yabancı uyruklu kişilerin yaptırdıkları operasyon sonrası, bu operasyon kaynaklı gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle revizyon veya operasyonun yenilenmesinin gerektiği halleri teminat altına almaktadır.

Teminatlar

Yatarak Tedavi
Teminatı

Tıbbi uygulamalar sonrasında gelişen tıbbi komplikasyonları güvence altına alır

Daha Fazla

Uçak Bileti
Teminatı

Gelişen komplikasyonun tedavisi için uçak bileti teminini sağlar

Daha Fazla

Konaklama
Teminatı

Komplikasyonun tedavisi süresince, sağlık kurumu dışında yapmak zorunda olduğu konaklamalar içindir.

Daha Fazla

Kendi Ülkesinde Müdahale
Teminatı

Sigortalının kendi ülkesine döndükten sonra geçirdiği tıbbi müdahaleyi güvence altına alır

Daha Fazla

Refakatçi Giderleri
Teminatı

Sigortalı ile birlikte Türkiye’ye gelecek bir refakatçi için ulaşım ve konaklama giderleri içindir

Daha Fazla

Seyahat Poliçesi
Teminatı

Seyahat sağlık sigortası özel şartları kapsamında değerlendirilir

Daha Fazla

Nedir?

Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası, Türkiye’ye sağlık turizmi amaçlı gelen yabancı uyruklu kişilerin yaptırdıkları operasyon sonrası, bu operasyon kaynaklı gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle revizyon veya operasyonun yenilenmesinin gerektiği halleri teminat altına almaktadır. Operasyon sırasında oluşabilecek başkaca komplikasyon yada malpraktis sonucu doğacak hasarlar ve sigortalının ek hastalıkları nedenli yapılması gerekecek girişim ve incelemeler kapsam dışındadır. Poliçe, başlangıç tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.

Kimler Sigortalanabilir?

Yaş sınırı; 5-75 yaş olup, 75 yaş ve üzeri kişiler sigorta kapsamı dışındadır. Poliçe üretimi pasaport numarası ile yapılmaktadır.

Coğrafi Kapsamı Nedir?

Bu poliçe sadece Türkiye’de poliçe başlangıç tarihinden sonra yapılan ameliyat / girişim ve tıbbi tedavilerin komplikasyonlarına yönelik tedavilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yapılması kaydıyla geçerlidir. Bununla birlikte, isteğe bağlı olarak alınan kendi ülkesinde müdahale teminatı ile beraber, Sigortalının kendi ülkesine döndükten sonra geçirdiği tıbbi müdahale / ameliyatla ilgili yara yerinde akıntı, enfeksiyon gibi tekrar geri gelmesini gerektirmeyecek erken komplikasyonlara bağlı küçük girişimler ve tıbbi tedaviler bu teminat kapsamında poliçe ve sertifikada belirtilen limitler dahilinde karşılanır.

Sağlık Turizmi Komplikasyon Sigortası

Planlar

Sıkça Sorulan Sorular

Poliçe, başlangıç tarihinden itibaren 180 gün süre ile geçerlidir.
Sigortalının tedavi sonrasında vefatı nedeniyle tazminat ödemesi yapılmamaktadır.
Evet
Ürün, poliçe süresi içerisindeki ameliyat ve girişimlerin komlikasyonlarını kapsamaktadır. Bu nedenle ameliyattan sonra alınamamaktadır.
Evet.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.
Bu poliçede, poliçe başlangıç tarihi sonrasında gerçekleşen poliçe planına uygun bir ameliyat, tıbbi girişim veya estetik uygulama sonucunda gerçekleşen komplikasyonlar için bekleme süresi yoktur.
Ürünün poliçe başlangıç tarihini planlı operasyonunuz ile aynı gün seçebilirsiniz. Böylece devam eden 180 günde oluşabilecek komplikasyonları güvencemiz altına alabilirsiniz.
Poliçeyi sağlık turizmi amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı vatandaşlar ve yurt dışında ikamet eden, Türkiye’ye sağlık turizmi amaçlı gelen yabancı pasaport numarası bulunan T.C vatandaşları satın alabilir.
Hayır.